Ada beberapa jenis-jenis (aliran) lukis

1 Aliran Surrelisme

Aliran sureelisme adalah aliran lukis yang di buat dengan mengabaikan bentuk objek nyata,biasanya aliran ini di buat oleh pelukis menyerupai bentuk yang sering di jumpai dalam mimpi sehingga keterangan dari cerita lukisannya tidak dimengeri bentuk aslinya.

2 Aliran Kubisme

Pablo piccaso merupakan salah satu pelukis terkenal yang sering membuat lukisan dengan aliran kubisme. Jenis aliran ini biasanya berupa abstrak dengan bentuk-bentuk geometri agar tercipta lukisan dengan sensasi tertentu.

3 Aliran Romantisme

Aliran romantisme ini di mulai oleh pelukis-pelukis pada jaman penjajahan Belanda dan di tularkan pada pelukis-pelukis pribumi salah satu pelukis pribumi yang paling terkenal adalah Raden Saleh.

Aliran Romantisme ini merupakan aliran lukis  tertua dalam sejarah seni lukis modern indonesia aliran romantisme ini mengangkat unsur unsur romantis dan keindahan,biasanya yang menjadi objek untuk latar belakang lukisan romantisme ini adalah pemandangan lama.

4 Aliran Realisme

Aliran Realisme merupakan aliran dalam seni lukis yang  menampilkan objek yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari tanpa melebih lebihkan dan menambahkan unsur-unsur lainnya.

5 Aliran Naturalisme

Aliran naturalisme merupakan pedalaman lebih lanjut  dari aliran realisme menampilkan objek yang lebih mengarah misalnya pada pemandangan alam dll

6 Aliran Fauvisme

Aliran Fauvisme adalah aliran yang berumur pendek dikarenakan datang nya era seni rupa modern.